Tú sa prihláste k svojmu adventnému kalendáru. 
Použite váš e-mail a heslo, ktoré vám bolo zaslané.