MIRIAM SPOLUPRACUJÚCA

S Jankou Šipekovou a jej FUN FABRIC 

Vo FUN FABRIC pre vás lektorujem Školu hrou pre dospelákov. Jeden semester - 7 workshopov, ktoré na seba nadväzujú a ktoré doslova zmenia váš život. Na záver dostanete aj vysvedčenie.

S projektom SAMOSTATNÝ PODNIKATEL a jeho Virtuálna škola podnikateľskej samostatnosti

Do tohto projektu je zapojených niekoľko lektorov - podnikateľov, ktorí učia pomocou on-line kurzov svojich študentov, odovzdávajú im svoje know-how a uľahčujú im podnikanie. Ja tu učím Ako založiť prosperujúci e-shop.